Košík
Košík je prázdný

RegioJet demonstruje účinnost národního zabezpečovače. Jeho přítomnost mohla pardubické nehodě zabránit

Dnes společnost RegioJet zveřejnila video, které ukazuje důležitou roli národního vlakového zabezpečovače a jeho schopnost zabránit nedávné tragické nehodě nočního vlaku RJ1021 v Pardubicích. Video předvádí, že automatické zastavení vlaku mohlo v Pardubicích zabránit katastrofě, pokud by byl systém aktivní.

Brno, 17. června 2024 – Dnes společnost RegioJet zveřejnila video, které ukazuje důležitou roli národního vlakového zabezpečovače a jeho schopnost zabránit nedávné tragické nehodě nočního vlaku RJ1021 v Pardubicích. Video předvádí, že automatické zastavení vlaku mohlo v Pardubicích zabránit katastrofě, pokud by byl systém aktivní.


Test, který RegioJet provedl, byl zaznamenán na demonstračním videu (viz. příloha č. 1 níže), ilustrujícím totožnou situaci, jaká předcházela nehodě v Pardubicích, avšak s rozdílem, že zabezpečovací zařízení na trase v Praze, kde simulace probíhala, bylo funkční. Z videa je zřejmé, že zabezpečovací systém MIREL , který je standardně instalován ve všech elektrických lokomotivách společnosti RegioJet, automaticky a včas aktivoval zastavení vlaku, který překročil stanovenou rychlostní hranici 47 km/h.


Naproti tomu v Pardubicích naše souprava dosáhla rychlosti 59 km/h, než strojvedoucí zaznamenal chybu a zastavil vlak. Zastavení se odehrálo výrazně dál, než kdyby byl v provozu národní zabezpečovací systém, který by reagoval na překročení rychlosti 47 km/h a zastavil vlak dříve.


Detailní analýza dat z lokomotivy ukázala, že s aktivním vlakovým zabezpečovačem by vlak začal samočinně brzdit o 458 metrů dříve, než rychlobrzdu spustil sám strojvedoucí. Výsledkem by bylo zastavení našeho vlaku přibližně o půl kilometru dříve. Oba vlaky by se nedostaly do společného kolizního bodu, protože by se vůbec nepotkaly. Vlak Regiojetu by zastavil, aniž by došlo k vjezdu na obsazenou kolej. K nehodě by nedošlo. Situace je vizualizována v příloze č. 2.


Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet, uvedl: „Cílem této demonstrace není popřít lidskou chybu našeho strojvedoucího, ale zdůraznit, že zabezpečovací zařízení jsou zde, aby kontrolovala lidské chyby. Národní zabezpečovač by v tomto případě svou funkci splnil a nehodě by zabránil.”


Je zřejmé, že pokud je na trati instalován národní zabezpečovač, v lokomotivách společnosti RegioJet se instalovaný systém MIREL v rychlosti nad 47 km/hod chová podobně jako budoucí evropský vlakový zabezpečovač ETCS. A to je zřejmě i jeden z důvodů, proč je Regiojet ve statistikách průjezdů na červenou hluboce pod průměrem České republiky.


Výše zmíněný evropský vlakový zabezpečovač ETCS představuje ve srovnání s národním zabezpečovačem vyšší stupeň zabezpečení. Jeho spuštění je plánováno v České republice od 1. ledna 2025. Povinně strojvedoucího ohlídá ještě dříve, než by minul návěstidlo - vůbec mu totiž nedovolí kolem návěstidla projet.


Statistiky odhalují, že k průjezdu na červenou dojde ročně 130 až 180 krát

Statistiky Drážní inspekce ukazují, že ročně dochází k nedovoleným jízdám za návěstidla zakazující jízdu (tzv. projetí na červenou) v rozmezí 130 až 180 případů.


Konkrétně v roce 2021 bylo zaznamenáno celkem 173 takových incidentů, následující rok 2022 evidoval 183 případů a v roce 2023 došlo k 136 porušením. Oproti tomu společnost RegioJet v roce 2021 nezaznamenala žádný průjezd na červenou, v roce 2022 došlo k jedinému případu, stejně tak v roce 2023. Přehledná statistika průjezdů na červenou následuje níže.


RokCelkový počet průjezdů na červenou v daném roceZ toho průjezd na červenou RegioJetu v daném roce
20211730
20221831
20231361


RegioJet vyzývá k další diskusi a revizi bezpečnostních technologií na železnici, aby byla zajištěna maximální možná ochrana cestujících a infrastruktury.


Příloha 1: Demonstrační video ukazující automatické zastavení vlaku v kritické situaci, podobné té před nehodou v Pardubicích, s tím rozdílem, že ve videu je národní zabezpečovač v provozu.

https://www.youtube.com/watch?v=iYWcmCuBCz0


Příloha 2: Vizualizace situace, ze které je patrné, kde by vlak zastavil v případě nehody v Pardubicích, pokud by byl aktivní národní zabezpečovač, který by zamezil vjetí na nesprávnou kolej. Viz. následující strana.
Další informace a kontakt:

Alexandra Janoušek Kostřicová, PR manažerka

Email: alexandra.janousek@regiojet.cz

Tel. +420 777 728 082

;