Košík
Košík je prázdný

RegioJet pokračuje v boji o rovnoprávný přístup k informační infrastruktuře na českých nádražích

Společnost RegioJet, největší soukromý osobní železniční dopravce ve střední Evropě, oznamuje další krok v mnohaletém boji o zajištění rovnoprávného přístupu k informačním nástěnkám na českých nádražích.

Společnost RegioJet, největší soukromý osobní železniční dopravce ve střední Evropě, oznamuje další krok v mnohaletém boji o zajištění rovnoprávného přístupu k informačním nástěnkám na českých nádražích. Tento konflikt má kořeny v tajné smlouvě mezi Českými drahami (ČD) a Správou železnic (SŽ), kdy ČD si ponechaly práva na všechny nástěnky na nádražích přes jejich prodej Správě železnic za přibližně 3 miliardy korun.


Vzhledem k tomu, že nástěnky hrají klíčovou roli v poskytování provozních informací a neslouží k reklamním účelům, RegioJet považuje tuto praxi za nespravedlivou a v rozporu s principy spravedlivé hospodářské soutěže. Po neúspěšném pokusu získat informace o smlouvě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bylo nařízení k zpřístupnění této smlouvy vynuceno soudem.


Při aplikaci o testovací přístup k nástěnkám na dvou klíčových nádražích – Bílovicích nad Svitavou a Brně-Židenicích – byl RegioJetu přístup odepřen. To vedlo k podání podnětu na Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI), který zahájil správní řízení.


V rozhodnutí ÚPDI z prosince 2022, které bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy ÚPDI z ledna 2023, bylo uzavřeno, že nástěnky jsou služebním zařízením a musí být zpřístupněny všem dopravcům na nediskriminační dobu. Toto rozhodnutí podpořilo RegioJet ve snaze o nediskriminační přístup, avšak ČD reagovaly poskytnutím smlouvy pouze na čtyřměsíční období, kterou ještě zkrátily dalším smluvním ujednáním, což je v rozporu s rozhodnutím ÚPDI.


ÚPDI vynucoval po ČD uzavření smlouvy s RegioJetem na nediskriminační dobu sankční pokutou 40 tisíc korun. Toto rozhodnutí však bylo zrušeno místopředsedou ÚPDI, bývalým zaměstnancem ČD, panem Kotherou, který se postavil za ČD, přičemž dovodil absurdní závěr, že neplnění povinností uložených vlastním rozhodnutím Úřadu nelze pokutou po povinné straně vymáhat, neboť podle něj postačuje, že České dráhy, a.s. uzavřely nějakou smlouvu, a nijak se však nezabýval tím, že je diskriminační a v rozporu s vydanými pravomocnými rozhodnutími ÚPDI a předsedy ÚPDI, ač to bylo předmětem řízení.


V reakci na tato nedávná vývojová rozhodnutí, Regiojet podal žádost o zpřístupnění všech částí nástěnek na nádražích, odkud odjíždějí vlaky Regiojet, a na nádražích, která umožňují přestup na Regiojet vlaky.


Regiojet se nyní obrací s výzvou na ministra dopravy, na ÚPDI s oznámením, že dosud České dráhy, a.s. nesplnily povinnost dle pravomocných rozhodnutí uzavřít s RegioJet smlouvu na nediskriminační dobu a podnětem na přezkum na vedoucího ÚPDI a plánuje apelovat na Evropskou komisi s cílem zabezpečit spravedlivý přístup pro všechny dopravce a v zájmu služeb cestující veřejnosti.


Pro více informací prosím kontaktujte tiskové oddělení:

Alexandra Janoušek Kostřicová, PR manažerka

Email: alexandra.janousek@regiojet.cz

Tel. +420 777 728 082

;