Košík
Košík je prázdný

RegioJet a Kofola společně přinášejí ekologickou novinku: pramenitá voda Rajec ve 100% rPET

Cestování vlakem je považováno za ekologicky nejpřijatelnější alternativu dopravy.

Brno, 28. června 2023 - Cestování vlakem je považováno za ekologicky nejpřijatelnější alternativu dopravy. RegioJet jako největší soukromý železniční dopravce ve střední Evropě je důležitou hybnou silou v převádění obrovského objemu dopravy na železnici. S pevným závazkem k ochraně životního prostředí aktivně hledá způsoby, jak minimalizovat negativní dopady dopravy. Jedním z dalších kroků je nahrazení klasických PET lahví u balené vody za recyklovaný PET (rPET). Zákazníci RegioJetu, kteří dostávají pramenitou vodu Rajec zdarma ke každé vlakové jízdence, si budou moci od 1. července tuto vodu vychutnat z lahví vyrobených ze 100% rPET.


Spolupráce s Kofolou jako další důležitý krok směrem k udržitelnější budoucnosti


Kofola vybrala RegioJet jako jednoho z prvních dopravců, kterým dodává vodu v ekologicky šetrných lahvích, a společně tak přinášejí ekologicky přijatelnější variantu balené vody Rajec. „Voda zdarma je benefitem, na který jsou naši cestující zvyklí, a jsme rádi, že ho můžeme poskytovat v balení, které je ideální nejen z pohledu cestovatelského komfortu, ale i z pohledu ekologie. Věříme, že naše snaha o minimalizaci negativních dopadů dopravy na životní prostředí může sloužit jako příklad pro další společnosti a přilákat více lidí do vlaků,” říká Jakub Svoboda, výkonný ředitel vlakové dopravy RegioJet.


Spolupráce mezi RegioJetem a Kofolou je dokladem toho, že společnosti mohou být aktivními aktéry při ochraně životního prostředí a při hledání udržitelných řešení. Ekologicky šetrné balení vody Rajec v lahvích ze 100% rPET představuje konkrétní krok směrem k cirkulární budoucnosti.


„Díky recyklovanému PETu šetříme přes 80 % původního materiálu. rPET vzniká tak, že se využité a vytříděné PET lahve znovu rozdrtí na jemné vločky. Ty se opakovaně čistí, vysouší a regranulují. Výsledkem je preforma na výrobu nového obalu. Zjednodušeně řečeno, z lahve tedy zase vznikne lahev," vysvětluje David Sommer, manažer udržitelnosti v Kofole a dodává: „Ale jen ten nejkvalitnější recyklát může být použitý pro výrobu potravinářských obalů. K tomu, abychom si tuto smyčku v nakládání s obaly co nejdříve uzavřeli v rámci České republiky a materiál se tak nemusel dovážet, pomůže v budoucnu zavedení zálohového systému."


Závazek RegioJetu k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji


RegioJet se zaměřuje na implementaci opatření a investic, které přispívají k ochraně životního prostředí a snižování emisí. Jedním z takových opatření je investice do nákupu nové, ekologicky šetrné vlakové techniky. Tyto investice jsou v souladu s ESG strategií, která si klade za cíl pořizovat energeticky úsporná aktivita s reálným dopadem na snižování emisí.


„RegioJet zahrnuje do své dopravní flotily moderní a úsporné lokomotivy TRAXX MS3, které dokáží snížit spotřebu energie až o 7 %. Společnost přikoupila v letošním roce dalších 13 těchto lokomotiv a rozšířila tak svůj lokomotivní park na 35 vícesystémových lokomotiv. Z nich 31 patří mezi poslední generaci TRAXX MS3, jejichž výhodou je zmíněná menší energetická náročnost,” říká Petr Kohoutek, finanční ředitel RegioJet.


Dalším krokem k ochraně životního prostředí je třídění odpadu ve vlacích. RegioJet již před několika lety instaloval kontejnery pro třídění odpadu ve svých vlacích. Stevardi třídí odpad buď přímo ve vlaku, nebo ho sbírají k třídění na konečných stanicích. Tímto způsobem podporuje společnost recyklaci a znovupoužití materiálů.


O společnosti RegioJet:

RegioJet a.s. je ryze českou společností a patří k největším soukromým provozovatelům železniční a autobusové dopravy ve střední Evropě. Vznikla v roce 2009 jako dceřiná společnost STUDENT AGENCY zakladatele Radima Jančury. Od roku 2011 provozuje RegioJet pravidelnou osobní železniční dopravu. Společnost RegioJet a.s. se umístila na 4. místě v žebříčku 100 obdivovaných firem České republiky roku 2023.


O Kofole:

Společnost Kofola ČeskoSlovensko je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů s jedenácti výrobními závody na pěti evropských trzích. Od roku 2010 se intenzivně zabývá udržitelnými tématy, jako jsou ochrana vody, minimalizace odpadů či uhlíková neutralita. V rámci obalové strategie ctí princip R-R-R (reduce - reuse - recycle) a preferuje obaly s nižší uhlíkovou stopou (velkokapacitní KEGy, vratné sklo, recyklovaný PET). Zaměřuje se na lokální dodavatele, díky kterým je schopna zaručit prvotřídní kvalitu výrobků, a současně podporovat ekonomiku v místě, kde podniká. V Rajecké dolině a v okolí Ondrášova vytváří BIO lokality certifikované pro volný sběr bylin. Znovuobnovuje síť výkupen, kde byliny od místních sběračů a pěstitelů vykupuje a následně využívá nejen do Kofoly, ochucených vod Rajec, ale i do čajů LEROS. V posledních letech se věnuje i problematice zadržování vody v krajině. Na Slovensku založila neziskovou organizaci Kvapka Rajeckej doliny. Udržitelnost vnímá Kofola jako jedno z rozhodovacích kritérií v rámci svého podnikání. Nevytváří proto jednorázové projekty, ale snaží se šetrné uvažování propisovat do každého jednotlivého rozhodnutí – od omezení jednorázových mlíček do kávy až po ochranu vodních zdrojů.


Další informace a kontakt:

Alexandra Janoušek Kostřicová, PR manažerka

Email: alexandra.janousek@regiojet.cz

Tel. +420 777 728 082

;