Košík
Košík je prázdný

Železniční doprava jako cesta k dekarbonizaci a klimatické neutralitě


Odpovědnost k životnímu prostředí není pro společnost RegioJet jen prázdný slogan. Je to především závazek, který se stal podstatou našeho firemního cíle, kontinuální práce na dynamické a udržitelné společnosti. Zelená transformace naší společnosti se neomezuje pouze na to, aby nabídka produktů a služeb byla šetrnější k životnímu prostředí, ale zahrnuje také zlepšení ekologického povědomí a udržitelnosti. Určili jsme klíčové oblasti, ve kterých je třeba jednat: ochrana klimatu, ochrana a obnova přírody a ochrana zdrojů. Zelená a digitální transformace má u RegioJetu zelenou.Emise skleníkových plynů v dopravě


K dosažení klimatických cílů lze v České republice a celé Evropě přispět převedením obrovského objemu dopravy na ekologickou železnici. RegioJet jako největší soukromý železniční dopravce ve střední Evropě je důležitou hybnou silou tohoto procesu. V České republice existují ideální podmínky pro další rozvoj železniční dopravy. Páteřní síť je na dobré úrovni a hustota železniční sítě je srovnatelná s Německem. Česká republika postupně elektrifikuje svou železniční síť, což je naprosto zásadní pro další rozvoj tohoto segmentu dopravy a možnost, aby se železnice stala v co nejkratší době dopravcem první volby.

Lokomotivy TRAXX MS3

RegioJet investuje do nákupu nové vlakové techniky, která je šetrná k životnímu prostředí a je zcela v souladu s naší ESG strategií, jejímž cílem je nákup energeticky úsporných aktiv, které mají reálný dopad na snižování emisí.

Součástí naší dopravní flotily jsou moderní úsporné lokomotivy TRAXX MS3, které dokáží snížit spotřebu energie až o 7 %. Za poslední roky jsme celkově koupili a objednali již 31 nových TRAXX MS3 lokomotiv, z toho 18 je v provozu a dalších 13 bude nasazeno do provozu během podzimu 2023. Do budoucna plánujeme nákup dalších a přivést tak na koleje desítky nových energeticky úsporných lokomotiv.

Lokomotivy TRAXX MS3

Třídění odpadu ve vlacích

Vlaková doprava je vnímána jako ekologičtější alternativa dopravy. Třídění odpadu ve vlacích je důležitý směr ke snižování naší ekologické stopy a vzorem, jak jednoduše a aktivně přispívat k ochraně životního prostředí i během svých cest.

Již před několika lety jsme v našich vlacích instalovali kontejnery pro třídění odpadu. Veškerý odpad naši stevardi pečlivě třídí buď přímo ve vlaku, případně po hromadném svozu na konečných stanicích. Správným tříděním podporujeme recyklaci a znovupoužití materiálů.

Třídění odpadu ve vlacích

Spolupráce s regionálními dodavateli

Podporujeme domácí dodavatele, pěstování a produkci potravin v souladu s tradičními a udržitelnými zemědělskými metodami a místní ekonomiku. Spolupráce s regionálními dodavateli obohacuje naši nabídku o autentičnost a kvalitu. Regionální dodavatelé nabízejí čerstvé a vysoce kvalitní produkty. Potraviny jsou přepravovány kratší vzdáleností, což přispívá k jejich čerstvosti a kvalitě. Zároveň zkrácením cesty potraviny k našim cestujícím snižujeme emise, které by při přepravě musely být vyprodukovány.

Spolupracujeme primárně s českými výrobci a dodavateli pouze těch nejkvalitnějších jídel, nápojů a snacků, které najdete v našem palubním menu.

Spolupráce s regionálními dodavateli

Rostlinná nabídka v palubním menu

Nabídku v našem palubním menu jsme rozšířili o čistě rostlinná jídla, která jsou vhodná pro vegetariány a vegany. Díky tomu mají naši cestující nejen mnohem větší možnost výběru, ale také alternativu k masovým pokrmům.

Z naší strany se nejedná pouze o rozšiřování nabídky výběru, ale i o přímou podporu snižování uhlíkové stopy. Produkce rostlinné stravy je méně náročná na spotřebu vody a přispívá snižování emisí skleníkových plynů (zdroj: WWF). Rostlinná strava má pozitivní dopad na ekologii a životní prostředí.

Rostlinná nabídka v palubním menu

Stezky z lásky

Stojíme za projektem Stezky z lásky. Společně s Klubem českých turistů a společností Kofola a.s. organizujeme po celé České a Slovenské republice akce pro dobrovolníky, díky nimž se může každý z nás osobně podílet na obnově přírody.

Stezky z lásky je projekt, který je dedikovaný opravě a údržbě poničených nebo těžko schůdných přírodních stezek. Za cíl má nejen pozitivní přístup k ochraně přírody a podporu turismu, ale i zdůraznění hodnoty komunitní proaktivity.

Stezky z lásky

Kompenzace uhlíkové stopy

Jsme kontinuálně aktivní při snižování naší uhlíkové stopy. A vymýšlíme i vlastní cesty, jak přispívat k ochraně přírody. Plánujeme zavést novou funkci, která bude dostupná v procesu nákupu jízdenek. Rezervační systém vypočítá celkové emise vyprodukované v rámci zvolené cesty a umožní cestujícímu tuto zátěž finančně kompenzovat příspěvkem na obnovu přírody. Zelená má prostě u nás zelenou.

Kompenzace uhlíkové stopy

Recyklované lahve Rajec

Cestující RegioJetu, kteří dostávají pramenitou vodu Rajec zdarma ke každé vlakové jízdence, si budou moci od 1. července tuto vodu vychutnat z lahví vyrobených ze 100% recyklovaného plastu. Tato spolupráce mezi RegioJetem a společností Kofola a.s. je důkazem toho, že firmy mohou být aktivními aktéry při ochraně životního prostředí a při hledání udržitelných řešení. Ekologicky šetrné balení vody Rajec v lahvích ze 100% rPET představuje konkrétní krok směrem k udržitelnější budoucnosti.

Recyklované lahve Rajec

Možnost spolupráce


V RegioJetu si uvědomujeme význam přírody pro člověka a chceme se aktivně podílet na projektech, které přispívají k její ochraně. Proto jsme otevřeni novým možnostem spolupráce se spolky a partnery se smysluplnými zájmy a aktivitami, vedoucími ke zlepšení a obnově životního prostředí a přírody.


Další informace a kontakt:

Alexandra Janoušek Kostřicová, PR manažerka

E-mail: alexandra.janousek@regiojet.cz

Tel. +420 777 728 082

;